Inschrijven

Om u in te schrijven als aspirant lid dient u een mail te sturen naar woelakkers@outlook.com.

 

In deze mail dient u de volgende gegevens te vermelden:

  • naam en voorletters

  • geslacht

  • geboortedatum

  • adres

  • telefoonnummer

Tevens dient u aan te geven welk complex uw voorkeur heeft en of u biologisch wilt gaan tuinieren of niet.

 

U dient een bedrag van € 3,50 als inschrijfgeld over te maken op rekening NL27INGB0001318152 ten name van Woelakkers te Zeewolde.

Op het moment dat uw betaling wordt bijgeschreven wordt u op de wachtlijst geplaatst.

Met uw inschrijving verklaart u tevens, dat u ons privacy statement heeft gelezen en dat u daarmee instemt.